Обиколка на фабриката

Оборудване за прецизна обработка

factory01
factory03
factory02
factory04

Оборудване за отстраняване на прах за опазване на околната среда

factory06
factory05

Изложби

factory07