През 2020 г. компанията е посочена като ключов строителен проект в провинция Хъбей

Като се фокусира върху качеството на продуктите, компанията инвестира много пари в опазването на околната среда. Цялото отстраняване на прах в цеха е централизирано третиране. В допълнение към въвеждането на модерно оборудване за отстраняване на прах от околната среда, компанията също така изпълнява целия процес на управление на опазването на околната среда от суровини до целия производствен процес на продуктите и се стреми да направи околната среда защитната работа е строга и стабилна, така че да се създаде по -широко пространство за развитие.
През 2020 г. компанията е посочена като ключов строителен проект в Hebei Province и е спечелил почетни титли като Hebei Green Casting Model Enterprise и награда за най -добро качество, издадена от Hebei Foundry Association.


Час на публикуване: 31 май-20 май